360° Προστασία και ασφάλεια των δεδομένων
Slider

Βέλτιστη διαχείριση των δεδομένων με κανόνες & διαφάνεια

H ασφάλεια και προστασία των δεδομένων είναι το βασικότερο δομικό στοιχείο των πληροφοριακών συστημάτων. Καθώς η πολυπλοκότητα αυξάνεται και η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται από πολλαπλά κανάλια, συστήματα και συσκευές, το Entersoft Business Suite είναι εξοπλισμένο με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα, τα οποία επεκτείνει και προσαρμόζει διαρκώς στις τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις, μέσω ενός πανίσχυρου framework που χρησιμοποιείται από όλη τη γκάμα των εφαρμογών από όπου κι αν αυτές εκτελούνται (On premises, On cloud, μέσω browsers ή mobile devices & tablets.

Πολιτική κωδικών πρόσβασης

Απλός-ισχυρός κωδικός, παραμετρικοί κανόνες πολυπλοκότητας κωδικών, συχνότητα αλλαγής-διάρκεια κωδικού (σε ημέρες), άμεση αλλαγή στην επόμενη είσοδο στο σύστημα. Το Entersoft framework χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο DES για κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης.

Κανάλι πρόσβασης

Προσδιορισμός καναλιού από το οποίο μπορεί ένας χρήστης να αποκλειστεί π.χ. από το internet ή άλλο subnet ή από συγκεκριμένες IP.

Πιστοποίηση μέσω LDAP

Πιστοποίηση μέσω δικτύου (Lightweight Directory Access Protocol) για εκμετάλλευση από τον domain server.

Two factor authentication

H απαίτηση για επιβεβαίωση δύο βημάτων για πρόσβαση σε Desktop εφαρμογές ή και WebApi ή και e-Commerce κ.λπ. μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά χρήστη. Μπορεί μάλιστα να οριστεί ότι για τον ίδιο χρήστη ενεργοποιείται TFA μόνο για τα Web Apps κι όχι τις Desktop εφαρμογές. Για τη διαμόρφωση του ΤFA σε κινητά, χρησιμοποιείται είτε ο Microsoft Authenticator είτε ο Google Authenticator.

Απενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη

Μετά από επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου, μπορεί να απενεργοποιείται ο χρήστης, προς επανέλεγχο.

Καθορισμός χρήστη ως “read-only”

Με μία μόνο κίνηση, χωρίς πρόσθετες διαδικασίες προσδιορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης, μπορεί να προσδιοριστεί πως ο χρήστης δεν μπορεί να αποθηκεύει, παρά μόνο να προβάλλει πληροφορίες.

Μενού χρήστη

Ένας εύκολος τρόπος περιορισμού των χρηστών σε συγκεκριμένες λειτουργίες που τους αφορούν (κυρίως για λόγους απλότητας και κατανόησης και όχι διότι υπάρχει εξασφάλιση του αποκλεισμού τους από όλα τα άλλα) είναι και ο καθορισμός συγκεκριμένου μενού ανά χρήστη, αντί του πλούσιου μενού των εφαρμογών.

Πρόσβαση στη λειτουργικότητα

Το σύνολο των οντοτήτων, των λειτουργιών, των προβολών, των εκτυπώσεων, των dashboards, των μαζικών διαδικασιών και των πεδίων είναι διαθέσιμα για απονομή ή αποκλεισμό δικαιωμάτων πρόσβασης σε “ρόλους χρηστών”. Αν κάποιος χρήστης έχει πολλούς “ρόλους”, τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα “συγχωνεύονται” (αθροίζονται). Αν δεν αποδοθεί δικαίωμα πρόσβασης σε κάποια λειτουργικότητα, αυτομάτως ερμηνεύεται ως “αποκλεισμός”. Η απονομή των δικαιωμάτων μπορεί να γίνει σε ολόκληρες περιοχές λειτουργικότητας με μαζικό τρόπο είτε σε επίπεδο λεπτομέρειας (το οποίο υπερισχύει), μέχρι και σε επίπεδο πεδίου.Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα απόκρυψης περιεχομένου “ευαίσθητων” πεδίων (data masking) σε επίπεδο user interface (πχ. Όνομα ως ****, τηλέφωνο ως 210****50 κ.ο.κ.), που αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Έτσι, κάποιοι χρήστες μπορούν μεν να εισάγουν δεδομένα, αλλά μετά την εισαγωγή να μην μπορούν να τα δουν, (σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό τους από τη δυνατότητα μεταβολής). Τα δικαιώματα πρόσβασης είναι διεταιρικά, ισχύουν δηλαδή για όλες τις εταιρείες στις οποίες έχει πρόσβαση κάθε χρήστης. Τα δικαιώματα μπορούν να προσδιοριστούν για κάθε επί μέρους λειτουργικότητα, αναλόγως της περιοχής που αναφέρονται (εισαγωγή, τροποποίηση, εμφάνιση, διαγραφή, εκτύπωση, εκτέλεση – αν πρόκειται για προβολή/query, εξαγωγή στοιχείων-copy στο clipboard κ.λπ.)

Πρόσβαση σε συγκεκριμένες οντότητες

Ειδικά στις σειρές παραστατικών, τα δικαιώματα απονέμονται ξεχωριστά ανά σειρά (ή και μαζικά με ειδικές διαδικασίες) και αφορούν και πρόσθετες δυνατότητες όπως τον αποκλεισμό επέμβασης σε τιμές/εκπτώσεις, τον αποκλεισμό διαγραφής γραμμής ή αλλαγής είδους, την εισαγωγή με πληκτρολόγηση (μπορεί να επιτρέπεται ΜΟΝΟ μέσω μετάβασης από προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας δηλαδή) κ.λπ. Τα παραστατικά που λογιστικοποιούνται περιέχουν μεν στοιχεία που αφορούν τη Λογιστική, αλλά και πληθώρα πληροφοριακών ή διοικητικών στοιχείων που δεν αφορούν τη Λογιστική. Για το λόγο αυτό, το Entersoft Business Suite παρέχει σύστημα υπέρβασης των ελέγχων λογιστικοποίησης για συγκεκριμένους ρόλους χρηστών, για διάφορες κλάσεις δεδομένων όπως π.χ. στοιχεία διαμόρφωσης cash flow, εταιρικές διαστάσεις, στοιχεία πωλητών-προμηθειών κ.λπ., μέσω ενός end-user-interface. Παράλληλα, μπορεί κανείς να ορίσει για συγκεκριμένες συναλλαγές, για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ένα σύνολο πρόσθετων απαγορεύσεων (από εκείνες που το σύστημα εκτελεί σε “επίσημες” εγγραφές) π.χ. απαγόρευση μεταβολής του σταδίου εξέλιξης, των οριζόμενων πεδίων κ.λπ. Ειδική μνεία υπάρχει και για διάφορες οντότητες όπου η πρόσβαση είναι χρήσιμο να είναι ανά περίπτωση και όχι μαζικός αποκλεισμός ή δικαίωμα πρόσβασης όπως:
 • οι ενέργειες & δράσεις στελεχών τμημάτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών (ραντεβού, σεμινάρια, επισκέψεις, αιτήματα, επιλύσεις, παράπονα κ.ο.κ.)
 • τα φύλλα προϋπολογισμού, που προστατεύονται από ένα εκτενές σύστημα ρόλων (συντάκτη, υπεύθυνου προέγκρισης, έγκρισης κ.λπ.) με όρια ημ/νιών για μεταβολές & οριστικοποίηση, με ελέγχους ανάλογα με την “κατάσταση” κ.λπ.

Προστασία στο customization επίπεδο

Σε επίπεδο οντοτήτων, φορμών, πεδίων, εκτυπωτικών, παραστατικών κ.λπ. που προστέθηκαν σε επίπεδο υλοποίησης, ολόκληρο το σύστημα δικαιωμάτων είναι διαθέσιμο και λειτουργεί ακριβώς σαν να πρόκειται για το επίπεδο τυποποίησης που δίνεται έτοιμο με το προϊόν. Σε επίπεδο business rules & processes που ορίζονται από τον υπεύθυνο υλοποίησης, χρειάζεται να ενσωματωθεί ειδική πρόβλεψη για την ομάδα χρηστών που θα έχει πρόσβαση στις σχετικές διαδικασίες, ΑΝ χρειάζεται, αφού πολλές φορές, η πρόσβαση εξασφαλίζεται από την τοποθέτηση της δυνατότητας ή της διαδικασίας σε οθόνες ή λίστες ή οντότητες όπου ΗΔΗ έχουν προσδιοριστεί δικαιώματα.

Πρόσβαση μέσω Web API με χρονική προθεσμία

Κάθε σύνδεση με τον Application Server μέσω του Entersoft Web API χρησιμοποιεί διακριτικό ασφαλούς πρόσβασης που έχει διάρκεια μερικά λεπτά, οπότε και ακυρώνεται, ενώ σε οποιαδήποτε επόμενη κλήση ανανεώνεται με τον ίδιο κανόνα. Η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της εφαρμογής (Entersoft Analyzer, Request For Approval, Integration service όπως ο Entersoft eCom Connector ή ο Connector για το Microsoft Power BI κ.λπ.

Ασφάλεια σύνδεσης στο Entersoft Cloud

Η πλήρης λίστα των διακομιστών και των services που αποτελούν μέρος του Entersoft Web API και των Entersoft Web εφαρμογών διασφαλίζεται μέσω Green Level Certificates που εκδίδονται από παγκόσμιους αξιόπιστους οργανισμούς και υποστηρίζονται από όλoυς τους browsers, σε όλες τις πλατφόρμες και συσκευές.

Προστασία δεδομένων στο Entersoft Cloud

Η αρχιτεκτονική του Entersoft Web API που συνδέει τον Entersoft Application Server (EAS) με όλες τις εφαρμογές του Entersoft Cloud Store δεν αποθηκεύει ποτέ δεδομένα που μεταφέρονται μεταξύ των clients, του Web API και του EAS.

Διαδικασίες GDPR ενσωματωμένες στο σύστημα

 • Διαδικασία τεκμηρίωσης της πολιτικής GDPR
 • Διαδικασία γνωστοποίησης του σκοπού χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 • Διαδικασία αποστολής καμπάνιας ενημέρωσης και λήψη άδειας χρήσης προσωπικών δεδομένων
 • Διαδικασίες αποδοχής, αλλαγής ή κατάργησης τήρησης (anonymization) προσωπικών δεδομένων
 • Σύστημα προστασίας των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες (Role Based Security)
 • Σύστημα ασφάλειας των δεδομένων σε επίπεδο πεδίου ώστε να μπορεί να γίνει ρύθμιση της αναγνωσιμότητας των “ευαίσθητων” πεδίων μόνο από ρόλους σχετικούς με τα scopes που έχουν οριστεί
 • Ειδική κλάση πεδίων για τον συγκεκριμένο σκοπό (GDPR), ώστε να αναγνωρίζονται, να προστατεύονται και να ελέγχονται μαζικά, βάσει του σκοπού επεξεργασίας (Field Set Security Grouping - FSSG)
 • Ιστορικότητα αλλαγών πεδίων, καθώς και ιστορικότητα εξαγωγής πληροφοριών (exports, print reports, copy to clipboard κλπ.) για εύκολο εντοπισμό πιθανών διαρροών
 • Δυνατότητα κρυπτογράφησης (πεδίων, πινάκων) της Βάσης Δεδομένων - διαθέσιμη σε MS SQL Server 2016
 • Δυνατότητα απόκρυψης περιεχομένου “ευαίσθητων” πεδίων σε επίπεδο user interface (πχ. Όνομα ως ****, τηλέφωνο ως 210****50 κ.ο.κ.
 • Σε πολυεθνικές εγκαταστάσεις, δυνατότητα απόκρυψης στοιχείων προσώπων που δεν αφορούν μια εταιρεία (σε Β.Δ. με κοινό κατάλογο προσώπων), ειδικά για εταιρείες του ομίλου εκτός ΕΕ (άρα αντικειμένου GDPR)
Το σύστημα καταγράφει και τεκμηριώνει
 • Εισαγωγή, Διαγραφή, Τροποποίηση σε οντότητες και πεδία
 • Εκτέλεση διαδικασιών
 • Εκτέλεση όψεων & αναφορών κάθε είδους
 • Sign-in / Sign-out χρηστών
 • Αναβαθμίσεις εκδόσεων

Ιστορικό αλλαγών

Ειδικά όσον αφορά τα πεδία, το σύστημα προβλέπει καταγραφή ιστορικότητας αλλαγών (χρήστης, ημ/νία, προηγούμενη τιμή) στα συνήθη “ευαίσθητα” πεδία, αλλά μπορεί κανείς να προσθέσει οποιοδήποτε άλλο πεδίο (δυνατότητα απαραίτητη άλλωστε για την περίπτωση που προστεθούν πεδία και πίνακες σε επίπεδο υλοποίησης - customization). H πρόσβαση στην πληροφορία αυτή είναι έτοιμη μέσα στις οθόνες διαχείρισης οντοτήτων (για έλεγχο συγκεκριμένης οντότητας), αλλά και σε σελίδες μαζικού ελέγχου με κριτήρια στοχευμένα για να βοηθήσουν τον εντοπισμό προβλημάτων.

Μηνύματα κατά την εκτέλεση διαδικασιών

Κάποιες (χρονοβόρες) διαδικασίες εξάγουν πληροφορίες κατά την εκτέλεσή τους, για το χρόνο, τα αποτελέσματα, το τερματικό κ.λπ. για αξιολόγηση από το τμήμα ΙΤ. Τέτοιες είναι η Αποτίμηση αποθεμάτων, τα Κλεισίματα, οι διάφορες εργασίες επαναϋπολογισμού κ.ο.κ.

Ιστορικό συμβάντων

Το σύστημα τηρεί αναλυτικό ιστορικό εκτέλεσης μιας μεγάλης γκάμας “γεγονότων” όπως η είσοδος- έξοδος χρήστη, διαγραφές εγγραφών, εγκρίσεις υπερβάσεων πιστώσεων, λήψη backup, επανεκκίνηση server, αναβαθμίσεις έκδοσης S/W, εργασίες επανυπολογισμού, λήψη επίσημων εκτυπώσεων κ.λπ., για τα οποία παρέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία για να διερευνηθούν πιθανά προβλήματα.

Audit trail των εφαρμογών στο Entersoft Cloud

 • Κάθε σύνδεση σε μια εφαρμογή με συνδρομή στο Entersoft Cloud κρυπτογραφείται, αρχειοθετείται και αποθηκεύεται για μελλοντικό έλεγχο από τον διαχειριστή.
 • Για κυλιόμενη περίοδο 90 ημερών, το Entersoft Cloud Store διατηρεί λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τα σφάλματα και την κατανάλωση quota, εάν υπάρχουν.