Αθήνα 18/11/2015, Θεσσαλονίκη 18/11/2015

Η αξιόπιστη ενημέρωση που παρέχει το σύστημα για το μελλοντικό Cash Flow είναι κρίσιμη λειτουργικότητα, γιατί επιτρέπει τον προγραμματισμό ενεργειών πρόληψης σε περίπτωση ταμειακής ανεπάρκειας (αναδιοργάνωση συμφωνιών με πελάτες και πιστωτές, εύρεση χρηματοδότησης, οργάνωση έγκαιρης διεκπεραίωσης εισπράξεων, κατάργηση δαπανών που είχαν προβλεφθεί αλλά δεν μπορούν να γίνουν ή, αντίθετα, σχεδίαση επενδύσεων που δεν είχαν προβλεφθεί αλλά είναι εφικτό να γίνουν).

Σκοπός:

Η εκμάθηση των μηχανισμών ενημέρωσης, παρακολούθησης και ανάγνωσης του Cash Flow μέσα από το σύστημα.

Περιεχόμενα :

  • Διαμόρφωση και παρακολούθηση των χρηματικών εισροών και εκροών (Cash Flow) στο σύστημα
  • Σύνδεση του Προϋπολογισμού με το CASH FLOW (προβλέψεις χρηματοροών από όλο το ανεκτέλεστο τμήμα του προϋπολογισμού)
  • Τρόπος επέμβασης στις εγγραφές προβλέψεων Χρηματοροής
  • Ποιοτική ανάλυση του CASH FLOW ανά «πηγή» εισροών και εκροών, που οδηγεί στην πιθανή βελτιστοποίηση των σημαντικών για τη ρευστότητα πηγών
  • Εναλλακτικές μορφές του CASH FLOW (κατά ημέρα, μήνα, τραπεζικό λογαριασμό, πηγή χρηματοροής κ.λπ.

 

Απευθύνεται σε:

Key users, Στελέχη Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αθήνα 18/11/2015

Θεσσαλονίκη 18/11/2015

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 5 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία

Αθήνα: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου,

Καλλιθέα

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα, μέσω internet

 

 

  • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).
  • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.
  • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.