Ολοκλήρωση με άλλα Συστήματα

Πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν επιχειρησιακά συστήματα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν στις λειτουργίες τους με τα αντίστοιχα της Entersoft.

Ειδικά λογισμικά διαχείρισης Call Centers (CTI Call Management Systems), Web Platforms, Business Process Management Systems, προϋπάρχουσες επιχειρησιακές εφαρμογές (Legacy applications) είναι μερικά μόνο από τα συστήματα που συνήθως απαιτείται να ολοκληρωθούν με αυτά της Entersoft για να δώσουν συνολικές λύσεις.

Τα λογισμικά της Entersoft, όντας ανεπτυγμένα σε τεχνολογίες ανοικτής αρχιτεκτονικής, υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας (Web Services) για την ολοκλήρωση με άλλες εφαρμογές.