Υλοποίηση

Οι Υπηρεσίες Υλοποίησης του Λογισμικού έχουν βασικό στόχο την παραμετροποίηση του με τρόπο που ν’ ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και επιχειρηματικές διαδικασίες ενός πελάτη. Αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας ενός έργου και συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαφοροποίηση της λειτουργίας μίας επιχείρησης από τους ανταγωνιστές της.

Παρέχονται από πιστοποιημένα έμπειρα στελέχη τα οποία έχουν όλες τις βασικές εξειδικεύσεις και γνώσεις τόσο των επιχειρησιακών διαδικασιών όσο και των τεχνικών εργαλείων. Η Entersoft επενδύει αποφασιστικά και διαρκώς στην εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να αποκτούν διαρκώς νέα γνώση σε θέματα επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Processes), διοίκησης έργων (Project Management), αλλά και των απαραίτητων τεχνικών εργαλείων και καινοτομιών.

Τα έργα υλοποιούνται με ειδική μεθοδολογία που βασίζεται στο γεγονός ότι το λογισμικό ήδη εμπεριέχει προτάσεις λειτουργίας για βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι προτάσεις αυτές (Best Business Practices) προκύπτουν από την εμπειρία υλοποίησης μεγάλου αριθμού έργων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις πολλών κλάδων της οικονομίας.

Οι υπηρεσίες Υλοποίησης περιλαμβάνουν τις διαδικασίες αρχικής εγκατάστασης του λογισμικού, μεταφοράς δεδομένων από προηγούμενα συστήματα, παραμετροποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, εκπαίδευσης χρηστών και θέσης σε λειτουργία του λογισμικού (LIVE).