Νέες Εκδόσεις

Το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία ελέγχου των δραστηριοτήτων της και προϋπόθεση για την οργάνωση και βελτίωση των καθημερινών εργασιών, ώστε να οδηγείται στην επίτευξη των στόχων της.

Ένα σύγχρονο επιχειρηματικό λογισμικό οφείλει να εξελίσσεται στο χρόνο. Οφείλει να προσφέρει στον οργανισμό που το χρησιμοποιεί την απαραίτητη ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Έτσι, διασφαλίζεται η διαχρονικότητα της επένδυσης στο λογισμικό αλλά και η διαρκής βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας.

Το Entersoft λογισμικό σας εξελίσσεται διαρκώς στις παρακάτω διαστάσεις:

1. Σύγχρονες Επιχειρηματικές Πρακτικές.

Νέες διαδικασίες ενσωματώνονται για να διασφαλίσουν ταχύτητα, ελαχιστοποίηση κόστους διαχείρισης, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην επιχείρηση.

 • Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η εξέλιξη και η απλοποίηση του περιβάλλοντος του χρήστη με λειτουργίες άμεσα διαθέσιμες σύμφωνα με το ρόλο του χρήστη στην επιχείρηση (Role Based User Interface).
 • Επιπλέον, η συνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ροών εργασίας (π.χ. Latest Microsoft Office, Interfaces με Τράπεζες, με εταιρείες Courier κ.λπ.)
 • Ανταπόκριση στις εξελισσόμενες ανάγκες για Επιχειρηματική Πληροφόρηση, έλεγχο και ενσωμάτωση Επιχειρηματικής Ευφυΐας με σύγχρονα εποπτικά μέσα (π.χ. Dashboards στατικά και διαδραστικά, Σχεδίαση workflows & Notifications κ.λπ.), νέα έτοιμα Reports και KPIs, που αναλύουν και καλύπτουν όλο το εύρος των επιχειρήσεων και μπορούν να είναι εξειδικευμένα ώστε να απευθύνονται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του εκάστοτε ρόλου τους στον οργανισμό.  Σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρουν άμεση πληροφόρηση, διαχείριση της πληροφορίας και ανάλυσή της ώστε το κάθε στέλεχος να μπορεί να ενεργήσει εύκολα και άμεσα στα θέματα που τον αφορούν.

2. Νομοθετικές & Φορολογικές Εξελίξεις.

Η άμεση ανταπόκριση καθώς και η απλή και εύκολη προσαρμογή στις απαιτήσεις του εκάστοτε νομικού και φορολογικού πλαισίου στο οποίο η επιχείρηση πρέπει να προσαρμόζεται είναι άλλη μια διάσταση εξαιρετικής σπουδαιότητας για την τήρηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης.  Επιπλέον η Entersoft διαθέτει λεπτομερές υλικό και οδηγίες για την επεξήγηση όλων των νέων προσθηκών και αλλαγών, όπως για παράδειγμα, Update ReadMes, Βάση Γνώσης και Customer Support.

3. Τεχνολογία

Η εξέλιξή της βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των συστημάτων συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Δεδομένου ότι προσφέρει:

 1. Μεγαλύτερη ασφάλεια της εγκατάστασης και των δεδομένων
 2. Ευκολότερη και ταχύτερη διαχείριση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων και διαχείριση νέων μορφών δεδομένων στο σύστημα όπως, εικόνες, ήχος, word κείμενα κ.ά.
 3. Εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων
 4. Εξέλιξη των Frameworks
 5. Εξέλιξη των συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Με τις Νέες Εκδόσεις της Entersoft εξασφαλίζετε ότι το σύγχρονο επιχειρηματικό λογισμικό σας παραμένει σύγχρονο και η απόδοση της επένδυσής σας είναι διαχρονική, διότι: 

 1. Με την ταυτόχρονη εξέλιξη του λογισμικού και της επιχείρησης, το περιβάλλον εργασίας των χρηστών παραμένει σταθερό και αξιοποιείται η υπάρχουσα γνώση, ενισχύοντας την αποδοτικότητα.
 2. Η μετάβαση στις νέες εκδόσεις γίνεται ομαλά και είναι άμεσα αξιοποιήσιμες οι νέες δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρουν.
 3. Οι ενημερωμένες εκδόσεις του Entersoft λογισμικού σας, συντελούν στην απρόσκοπτη υποστήριξη των εγκαταστάσεών σας δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις σε εκδόσεις παλαιότερες των 18 μηνών δεν υποστηρίζονται.
 4. Η πρόσβασή σας στην Βάση Γνώσης της Entersoft, σας παρέχει απεριόριστη πρόσβαση σε ένα ενημερωμένο Business Know How, το οποίο εξελίσσεται και με τη συμβολή σας μέσα από τις παρατηρήσεις και προτάσεις βελτιώσεων που πραγματοποιείτε στη Βάση Γνώση της Entersoft στο www.entersoft.gr.
 5. Επωφελείσθε από τα καινούρια χαρακτηριστικά των Νέων Εκδόσεων του Entersoft λογισμικού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Νέες Εκδόσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα:
Τ: 211 101 5000 για την Αθήνα & Τ: 2310-804840 για τη Θεσσαλονίκη ή στο contracts@entersoft.gr ή με τον Entersoft Συνεργάτη σας.