Βελτιστοποίηση Λειτουργιών

Οι ανάγκες λειτουργίας μίας επιχείρησης δεν είναι στατικές. Το δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά ζει διαρκώς και η αξιοποίηση των λειτουργιών του λογισμικού μπορεί να είναι μία διαδικασία διαρκούς ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης.

Η Entersoft προσφέρει Υπηρεσίες Λειτουργίας για να εξυπηρετήσει στις παρακάτω ανάγκες των πελατών:

  1. Ανάγκες διαρκούς εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (on the job training).
  2. Ανάγκες αξιοποίησης νέας λειτουργικότητας του λογισμικού που είτε δεν είχε επισημανθεί στις πρώτες φάσεις ενός έργου, είτε προέκυψε ως ανάγκη μετά την αρχική λειτουργία (LIVE).
  3. Απαιτήσεις αλλαγών στις επιχειρηματικές διαδικασίες.
  4. Επέκταση λειτουργικότητας για να καλυφθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  5. Βελτιστοποίηση και αλλαγές επιχειρηματικών διεργασιών (Business Processes), ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες με χρήση των εργαλείων και διαδικασιών που μπορεί να υποστηρίξουν οι εφαρμογές της Entersoft.
  6. Διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση της διοικητικής πληροφόρησης.