Υποστήριξη

Μετά την εκκίνηση παραγωγικής λειτουργίας του λογισμικού, η Entersoft προσφέρει στους πελάτες της διαρκείς Υπηρεσίες Υποστήριξης με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού στην επιχείρηση. Ανάλογα με τις ανάγκες υποστήριξης διακρίνουμε τις παρακάτω Υπηρεσίες:

  • Αναβάθμιση σε νέα έκδοση λογισμικού
  • Απομακρυσμένη υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας
  • Επιτόπια Υποστήριξη
  • Προληπτική Συντήρηση