Αναβάθμιση Νέας Έκδοσης

Η Entersoft επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη του λογισμικού της, ενσωματώνοντας όλες τις νέες τεχνολογικές τάσεις αλλά και διευρύνοντας διαρκώς τη λειτουργικότητα των εφαρμογών της.

Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών τάσεων προσδίδει παραγωγικότητα στη λειτουργία του λογισμικού και ταυτόχρονα το καθιστά συμβατό με όλες τις εξελίξεις στα λειτουργικά συστήματα Windows καθώς και με άλλες τυποποιημένες εφαρμογές (π.χ. Microsoft Office).

Επιπρόσθετα, με κάθε βασική έκδοση, η Entersoft, προσθέτει νέα λειτουργικότητα με στόχο την κάλυψη νέων επιχειρησιακών διαδικασιών, νέων υποσυστημάτων (π.χ. Mobile Applications), κάθετων αγορών, αλλά και των προτάσεων βελτίωσης που προτείνονται από τους πελάτες. Εκδίδονται 2 βασικές εκδόσεις του λογισμικού κάθε χρόνο οι οποίες επιπλέον καλύπτουν και τις όποιες αλλαγές επέρχονται στο νομικό πλαίσιο.

Στόχος των Υπηρεσιών Αναβάθμισης είναι η εγκατάσταση μίας νέας έκδοσης του λογισμικού και η βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω της εκμετάλλευσης της νέας τεχνολογίας και λειτουργικότητας που παρέχουν οι νέες εκδόσεις.

Release
Σημαντικά νέα υποσυστήματα, π.χ. CRM ή σημαντικές αναβαθμίσεις πλατφόρμας, κάθε 2 έτη
Major
Σημαντικές μεταβολές ή επαυξήσεις λειτουργικότητας, 1-2 ανά έτος
Minor
Βελτιώσεις και νέα features, 1 ανά τρίμηνο
Hot fix
Ο,τι απαιτείται για διορθώσεις και μικρές βελτιώσεις