Προληπτική Συντήρηση

Designed by Freepik

Τα Τμήματα Υπηρεσιών της Entersoft παρέχουν, στα πλαίσια ειδικών συμβάσεων (SLA Agreements), Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης με στόχο την πρόληψη εκδήλωσης συμβάντων υποστήριξης αλλά και την έγκαιρη υλοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών.

Οι ειδικές αυτές συμβάσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν :

  • Τεχνικές εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης βάσης δεδομένων
  • Έλεγχο πολιτικής
  • Προληπτικούς ελέγχους για τη βελτιστοποίηση ταχύτητας λειτουργίας
  • Συμβουλευτική βοήθεια για τη χρήση νέων λειτουργικοτήτων
  • Υποστήριξη σε επαναλαμβανόμενες εργασίες (π.χ. κλείσιμο μήνα, έκδοση καταστάσεων κ.λπ.).