Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Designed by Freepik

Η Υπηρεσία Απομακρυσμένης Υποστήριξης περιλαμβάνει :

  • Email ή Τηλεφωνική Υποστήριξη Τελικών Χρηστών (End Users)
  • Απομακρυσμένη πρόσβαση για τεχνική υποστήριξη (Remote Assistance)

Το πρόγραμμα Βασικής Τηλεφωνικής Υποστήριξης αφορά τηλεφωνική ή email υποστήριξη στα συστήματα της Entersoft, καθημερινά 9.00 – 18.30, εκτός Σαββάτου & Κυριακής. Παρέχεται σε μικρό αριθμό εκπαιδευμένων στελεχών του Πελάτη.

Καλύπτονται χειριστικά και λειτουργικά θέματα των εφαρμογών, μέγιστης διάρκειας 10’ ανά περιστατικό υποστήριξης.

Δρομολογούνται θέματα σημαντικής πολυπλοκότητας (θέματα παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, MIS Reports, θέματα που χρήζουν διερεύνησες) ή διάρκειας και εξαιρούνται θέματα που αφορούν εξοπλισμό H/W, Λειτουργικά Συστήματα και Λογισμικό τρίτων.

Σε περίπτωση που απαιτείται υποστήριξη σε πιο σύνθετα θέματα ή απαιτείται μικρής έκτασης επέμβαση παραμετροποίησης, τότε πιστοποιημένοι τεχνικοί της Entersoft προσφέρουν Υπηρεσίες Απομακρυσμένης υποστήριξης μέσω Internet.