Smart solutions

Φιλτράρισμα ανά κατηγορία 
#Administration

MIS Navigator

Εργαλείο «πλοήγησης» στις σημαντικότερες αναφορές και εκτυπώσεις, για να πληροφορηθεί ο χρήστης για το σκοπό και το περιεχόμενο τους με ενδεικτικές εικόνες και παραδείγματα. Είναι κατηγοριοποιημένες με κύριο άξονα τους ρόλους και τα είδη εργασιών των χρηστών. Οι ρόλοι έχουν οριστεί με βάση κλασικές εταιρικές αρμοδιότητες, π.χ. CEO, CFO, κ.λπ., ενώ οι εργασίες έχουν χωριστεί σε 5 κατηγορίες (Λογιστικές συμφωνίες, Επίσημα βιβλία, Ημερήσιος έλεγχος, Προετοιμασία διαδικασιών & Εποπτικός Έλεγχος). Ο χρήστης μπορεί να επιτελεί ταυτόχρονα πολλούς ρόλους ή να ζητά πληροφορίες για πάνω από μία ροές εργασίας.

#Marketing

Πιο κοντά από ποτέ στον πελάτη!

Αυτοματοποιημένη αποστολή μηνυμάτων Viber ή SMS προς πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές με χρήση πρότυπων μηνυμάτων (templates) ανάλογα με την περίσταση (για μάρκετινγκ ενέργειες-promos, ευχές, επαφές πωλήσεων ή υποστήριξη πελατών). Η αποστολή μπορεί να γίνει αυτόματα όταν ικανοποιηθεί μια συνθήκη (Βusiness event) ή όταν ολοκληρωθεί μία ενέργεια (π.χ. λήψη αιτήματος, αποστολή παραγγελίας) στο ERP, CRM, WMS κ.λπ. ή και με ad-hoc ενέργεια του χρήστη.

#Administration

Όχι πια παλιά & περιττά δεδομένα στο live περιβάλλον

Δυνατότητα για αποθήκευση δεδομένων παλαιοτέρων ετών και οικονομικών χρήσεων για την ταχύτερη λειτουργία της παραγωγικής εγκατάστασης. Το Entersoft Business Suite προσφέρει εργαλείο (EBS Archiving) για την «ιστορικοποίηση δεδομένων» ώστε να ελαφρύνεται η Βάση Δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα τα ιστορικά δεδομένα να είναι διαθέσιμα (archived) για reporting και analytics. Περισσότερα…

#Financials

Οργάνωσε τις επικοινωνίες για εισπράξεις…

Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά καθιστά κρίσιμη τη διαδικασία στενής παρακολούθησης και εξασφάλισης των εισπράξεων, μέσα από μια συνολική πρόταση οργάνωσης, με αυτοματοποιημένες “εντολές είσπραξης” στα κατάλληλα στελέχη, διάκριση των “απαιτητών” υπολοίπων, επιστολές συμφωνίας υπολοίπων, καταγραφή ιστορικού, παρακολούθηση αθετήσεων πληρωμής κ.λπ. KPIs

#Distribution

Κάνε τις παραδόσεις χωρίς “χαρτιά”…

Web εφαρμογή που τροφοδοτείται από οποιοδήποτε ERP/WMS σύστημα και ελαχιστοποιεί το χρόνο διαχείρισης των παραδόσεων από πλευράς του διανομέα/οχήματος/οδηγού (λίστα παραδόσεων κατά σειρά, επόμενες παραδόσεις, απόσταση, χρόνος, πλήθος πακέτων, υπογραφή πελάτη, geo apps integration).         

#Enterprise mobility

Πόσο απέχεις από το μηνιαίο στόχο σου;

Εποπτική εικόνα στη φορητή συσκευή για την πορεία επίτευξης του στόχου πωλήσεων, με λίστες, γραφήματα, scorecards. Ελεγχος %απόκλισης και απομένοντος τζίρου. Δυνατότητα “σπασίματος” του στόχου από τον πωλητή σε συγκεκριμένους πελάτες/συναντήσεις. Σύγκριση με προηγούμενο μήνα-έτος, και %μεταβολής. Στατιστικά πωλήσεων ομάδας. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

#Marketing

Ρώτα και μάθε από τους πελάτες σου…

Για τις ανάγκες οργάνωσης και εκτέλεσης κάθε είδους έρευνας στο πελατολόγιο (shopping experience, customer service feedback κ.λπ.), τα ερωτηματολόγια σχεδιάζονται δομημένα στο Entersoft CRM, εκτελούνται από Web εφαρμογή και τα αποτελέσματα αξιολογούνται αυτόματα σε έτοιμα dashboards & scorecards, με δυνατότητα εύκολης εκμετάλλευσής τους μέσω marketing actions.                                                                                                           

#Content mgt

Όλες οι υποθέσεις και τα νομικά… τώρα και ψηφιακά

H ανάγκη διαχείρισης του πλήρους κύκλου ζωής των νομικών υποθέσεων εξυπηρετείται μέσα από την έξυπνη υλοποίηση του Entersoft CRM, που ενσωματώνει σε έναν “ψηφιακό φάκελο” όλες τις σχετικές επαφές, τους πόρους, τις προθεσμίες, τα έγγραφα, τις απαραίτητες υπενθυμίσεις, τις γραμματειακές ενέργειες και τις ροές εργασιών, μέχρι το τελικό κλείσιμο της υπόθεσης.

#Distribution

Μοίρασε το διαθέσιμο στοκ στους πελάτες σου…

Ένα εντυπωσιακό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών και την ετοιμασία της δρομολόγησής τους με διάφορα κριτήρια προτεραιοποίησης των παραγγελιών, με δυνατότητες what-if scenarios, με αλγόριθμους κατανομής του διαθέσιμου στοκ σε αυτές (π.χ. πελάτες, περιοχές, % κάλυψης αρχικής παραγγελίας κλπ.) και δέσμευση αποθεμάτων για το εγκεκριμένο πλάνο παραδόσεων.

#Content mgt

Οργάνωσε το χαρτομάνι της πιστοποίησης…

Σύστημα οργάνωσης όλων των πιστοποιητικών συμμόρφωσης ειδών CEE με τήρηση πλήρους φακέλου πιστοποίησης, με συνημμένα έγγραφα και σημειώσεις, με tags για εύκολη αναζήτηση κειμένου, με έλεγχο ημερομηνιών ισχύος, με αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις για ανανέωση πιστοποιήσεων, με ελέγχους για το χρήστη κατά την αγορά και κατά την πώληση.                                                                                                           

#Organizing teams

Φτιάξε το πρόγραμμα συναντήσεων για τους πωλητές σου…

Κεντρική οργάνωση του πλάνου επισκέψεων των πωλητών στο πελατολόγιο με κριτήρια γεωγραφικά, προτεραιότητα, συχνότητα, ωράριο (και ειδικό “ημερολόγιο”) σημείου πώλησης, ημέρες από τελευταία επίσκεψη ή/και κριτήρια τζίρου, με δυνατότητα προγραμματισμού επαναλαμβανόμενων “κύκλων” επισκέψεων, ενώ οι επισκέψεις γίνονται διαθέσιμες στις κινητές συσκευές των πωλητών.

#Organizing teams

Οργάνωσε την κατάρτιση των στελεχών…

Σύστημα παρακολούθησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, με εργαλεία προγραμματισμού και επανάληψης κύκλων εκπαίδευσης κατά αντικείμενο, με τήρηση ιστορικού εκπαίδευσης κάθε στελέχους, με οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε εταιρική Βάση Γνώσης για self-study και με σύστημα ειδοποιήσεων για “προαιρετικά” ή “υποχρεωτικά” μαθήματα.