Κάνε τις παραδόσεις χωρίς “χαρτιά”…

Web εφαρμογή που τροφοδοτείται από οποιοδήποτε ERP/WMS σύστημα και ελαχιστοποιεί το χρόνο διαχείρισης των παραδόσεων από πλευράς του διανομέα/οχήματος/οδηγού (λίστα παραδόσεων κατά σειρά, επόμενες παραδόσεις, απόσταση, χρόνος, πλήθος πακέτων, υπογραφή πελάτη, geo apps integration).