Μοίρασε το διαθέσιμο στοκ στους πελάτες σου…

Ένα εντυπωσιακό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών και την ετοιμασία της δρομολόγησής τους με διάφορα κριτήρια προτεραιοποίησης των παραγγελιών, με δυνατότητες what-if scenarios, με αλγόριθμους κατανομής του διαθέσιμου στοκ σε αυτές (π.χ. πελάτες, περιοχές, % κάλυψης αρχικής παραγγελίας κλπ.) και δέσμευση αποθεμάτων για το εγκεκριμένο πλάνο παραδόσεων.