Οργάνωσε τις επικοινωνίες για εισπράξεις…

Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά καθιστά κρίσιμη τη διαδικασία στενής παρακολούθησης και εξασφάλισης των εισπράξεων, μέσα από μια συνολική πρόταση οργάνωσης, με αυτοματοποιημένες “εντολές είσπραξης” στα κατάλληλα στελέχη, διάκριση των “απαιτητών” υπολοίπων, επιστολές συμφωνίας υπολοίπων, καταγραφή ιστορικού, παρακολούθηση αθετήσεων πληρωμής κ.λπ. KPIs