Οργάνωσε το χαρτομάνι της πιστοποίησης…

Σύστημα οργάνωσης όλων των πιστοποιητικών συμμόρφωσης ειδών CEE με τήρηση πλήρους φακέλου πιστοποίησης, με συνημμένα έγγραφα και σημειώσεις, με tags για εύκολη αναζήτηση κειμένου, με έλεγχο ημερομηνιών ισχύος, με αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις για ανανέωση πιστοποιήσεων, με ελέγχους για το χρήστη κατά την αγορά και κατά την πώληση.