Οργάνωσε την κατάρτιση των στελεχών…

Σύστημα παρακολούθησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, με εργαλεία προγραμματισμού και επανάληψης κύκλων εκπαίδευσης κατά αντικείμενο, με τήρηση ιστορικού εκπαίδευσης κάθε στελέχους, με οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε εταιρική Βάση Γνώσης για self-study και με σύστημα ειδοποιήσεων για “προαιρετικά” ή “υποχρεωτικά” μαθήματα.