Ρώτα και μάθε από τους πελάτες σου…

Για τις ανάγκες οργάνωσης και εκτέλεσης κάθε είδους έρευνας στο πελατολόγιο (shopping experience, customer service feedback κ.λπ.), τα ερωτηματολόγια σχεδιάζονται δομημένα στο Entersoft CRM, εκτελούνται από Web εφαρμογή και τα αποτελέσματα αξιολογούνται αυτόματα σε έτοιμα dashboards & scorecards, με δυνατότητα εύκολης εκμετάλλευσής τους μέσω marketing actions.