Όλες οι υποθέσεις και τα νομικά… τώρα και ψηφιακά

H ανάγκη διαχείρισης του πλήρους κύκλου ζωής των νομικών υποθέσεων εξυπηρετείται μέσα από την έξυπνη υλοποίηση του Entersoft CRM, που ενσωματώνει σε έναν “ψηφιακό φάκελο” όλες τις σχετικές επαφές, τους πόρους, τις προθεσμίες, τα έγγραφα, τις απαραίτητες υπενθυμίσεις, τις γραμματειακές ενέργειες και τις ροές εργασιών, μέχρι το τελικό κλείσιμο της υπόθεσης.