“Με το χέρι” οι τραπεζικές κινήσεις;

Αξιοποίηση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech services), για την εκτέλεση μιας σειράς τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. πληρωμές, κινήσεις, υπόλοιπα κ.α.), με δυνατότητα εισαγωγής κινήσεων χωρίς πληκτρολόγηση, χωρίς επισκέψεις σε φυσικά καταστήματα και με ενισχυμένη ασφάλεια (security & application logging).