Όλα τα είδη, ενιαία και κεντρικά, διαθέσιμα παντού…

Κεντρική οργάνωση και συντήρηση των στοιχείων των προϊόντων (χαρακτηριστικά, εικόνες, τιμές, προσφορές, φυλλάδια, εγχειρίδια, εγγυήσεις, συμβατά είδη, εναλλακτικά, παρελκόμενα είδη, παραλλαγές, χρώματα, ιδιότητες κ.λπ.) για χρήση στο ERP, CRM, WMS, mobile devices, εταιρικό portal, ηλεκτρονικό κατάστημα ή οποιαδήποτε ολοκλήρωση με συστήματα τρίτων.