Όχι πια παλιά & περιττά δεδομένα στο live περιβάλλον

Δυνατότητα για αποθήκευση δεδομένων παλαιοτέρων ετών και οικονομικών χρήσεων για την ταχύτερη λειτουργία της παραγωγικής εγκατάστασης. Το Entersoft Business Suite προσφέρει εργαλείο (EBS Archiving) για την «ιστορικοποίηση δεδομένων» ώστε να ελαφρύνεται η Βάση Δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα τα ιστορικά δεδομένα να είναι διαθέσιμα (archived) για reporting και analytics. Περισσότερα…