Πιο κοντά από ποτέ στον πελάτη!

Αυτοματοποιημένη αποστολή μηνυμάτων Viber ή SMS προς πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές με χρήση πρότυπων μηνυμάτων (templates) ανάλογα με την περίσταση (για μάρκετινγκ ενέργειες-promos, ευχές, επαφές πωλήσεων ή υποστήριξη πελατών). Η αποστολή μπορεί να γίνει αυτόματα όταν ικανοποιηθεί μια συνθήκη (Βusiness event) ή όταν ολοκληρωθεί μία ενέργεια (π.χ. λήψη αιτήματος, αποστολή παραγγελίας) στο ERP, CRM, WMS κ.λπ. ή και με ad-hoc ενέργεια του χρήστη.