Εφοδιαστική αλυσίδα


Entersoft Aberon

Entersoft WMS

Slider

Καινοτομίες με αξία για τα logistics

Διαχείριση Αποθήκης
Αυτοματισμοί Αποθήκης
Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Ενιαία Διαχείριση πολλαπλών Κέντρων Διανομής με πολλαπλές Αποθήκες ανά Κέντρο Διανομής
 • Διαχείριση πολλών αποθετών (3rd party Logistics)
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών Αποθήκης
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση αποθήκης, λεπτομερής αποτύπωση και διαχείριση του γεωγραφικού συστήματος αποθήκευσης
 • Υποστήριξη όλων των τύπων αποθηκευτικών συστημάτων, όπως επάλληλα στρώματα (στοίβες), back to back, drive in, flow storage, cantilever, push back, mobile racking, ρομποτικά κ.λπ.
 • Διαχείριση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Ανασυσκευασία, Διαχείριση set και συνθέτων προϊόντων, κ.λπ.)
 • Ενσωμάτωση αλγορίθμων βελτιστοποίησης ροών μέσα στην αποθήκη
 • Εφαρμογή Barcoding σε όλες τις λειτουργίες
 • Διαχείριση παραλλαγών (variations) στα είδη (χρώμα, μέγεθος κ.α.)
 • Υποστήριξη ημερομηνιών παραγωγής / λήξης, Lot Number, εσωτερικού Lot, Serial Number
 • Διαχείριση Ιχνηλασιμότητας
 • Διαχείριση Υποκατασκευών
 • Υποστήριξη ασύρματων RF τερματικών και λοιπών αυτοματισμών αποθήκης-κέντρου διανομής
 • Διαχείριση "reverse logistics"
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία cross-docking
 • Touch packing station
 • Touch production station
 • Manufacturing Execution System
 • Διαφάνεια και έλεγχος σε όλες τις εντολές εργασίας (transaction monitoring)
 • Διοικητική πληροφόρηση για τη χρήση και αξιοποίηση των πόρων της αποθήκης
 
 • Pick by Light
 • Put to Light
 • Pick Cart
 • Voice Picking
 • Data Collector
 • Smart Conveyor
 • RFID
 • Multi Order Picker
 • Smart glasses
 • Robots, Cobots & Drones
 
 • Πρόβλεψη Πωλήσεων

  Η πρόβλεψη των µελλοντικών πωλήσεων αποτελεί τη βάση για το σωστό προγραµµατισµό και έλεγχο των αποθεµάτων. Με χρήση στατιστικών αλγορίθµων, που προσαρµόζονται αυτόµατα στις ανάγκες και στις εποχικές συµπεριφορές των προϊόντων (self adaptive forecasting methods), το σύστημα αναλύει τις πωλήσεις κάθε είδους και επιλέγει την καλύτερη µέθοδο πρόβλεψης για κάθε ένα είδος ξεχωριστά, χωρίς την ανάγκη παρεμβολής ή ρύθμισης παραμέτρων από το χρήστη.

 • Προγραμματισμός Αποθεμάτων

  Ο έλεγχος αποθεμάτων και ο προγραμματισμός αγορών βασίζεται στο μοντέλο του χρονοπρογραµµατισµού (Time Phased Planning), που εφαρµόζεται στα συστήµατα MRP και MRP II. Το σύστημα δηµιουργεί αυτόµατα το πλάνο προγραµµατισµού αποθεµάτων και αγορών όπου φαίνεται η συνολική εικόνα της εξέλιξης του αποθέµατος, των αγορών και των εντολών παραγωγής, σε βάθος χρόνου, η προβλεπόµενη ζήτηση ανά περίοδο, οι αναµενόµενες παραλαβές, οι προτεινόµενες παραγγελίες προς προµηθευτές, οι προτεινόµενες αφίξεις παραγγελιών, το απόθεµα κάλυψης σε χρονικές περιόδους, αποθέµατα ασφαλείας ανά περίοδο, κ.ά.

 • Έκδοση Παραγγελιών

  Τα Δελτία παραγγελιών προς προμηθευτές δημιουργούνται, εκτυπώνονται και αποστέλλονται αυτόματα, ενώ το σύστημα επισηµαίνει τα είδη που πρέπει να παραγγελθούν µε επείγουσα διαδικασία (expediting), ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές ελλείψεις (stockout).

 • Αναπλήρωση στοκ καταστημάτων

  Σε αντίθεση µε την αναπλήρωση της κεντρικής αποθήκης και των περιφερειακών, εξαρτημένων αποθηκών, που βασίζεται στο MRP μοντέλο, η αναπλήρωση των καταστηµάτων (αλυσίδων Λιανεμπορίου) αυτοματοποιείται µε βάση το μοντέλο “Βέλτιστο Σημείο Αναπαραγγελίας”. Για κάθε κατάστηµα ορίζεται στο Σύστημα ο χρόνος παράδοσης (lead time), η εβδομαδιαία συχνότητα αναπλήρωσης και το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών (CSL - Customer Service Level).

  Το σύστημα επεξεργάζεται τις ιστορικές πωλήσεις, αφαιρεί το “θόρυβο” που προέρχεται από προωθητικές ενέργειες ή ελλείψεις (stockout) και υπολογίζει τις βέλτιστες ποσότητες αναπλήρωσης.

Πλαισιώνοντας το κεντρικό σύστημα διαχείρισης της αποθήκης (WMS)

Με εφαρμογές για κάθε “κρίκο” της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τη δημιουργία της ανάγκης ως την τελική εξυπηρέτηση του πελάτη

Xτίζοντας με βήματα μια πετυχημένη οργάνωση

Βασικά

συστήματα

01

 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Enterprise Warehouse Management System (WMS)
 • Electronic Data Interchange (EDI)

Αυτοματισμοί &

αλγόριθμοι

02

 • Καθοδηγούμενα συστήματα συλλογής & φόρτωσης
 • Προηγμένες τεχνικές αποθήκευσης
 • Προηγμένες τεχνολογίες picking (voice, light, augmented reality…)
 • Βελτιστοποίηση δρομολόγησης - διανομής

Διασύνδεση &

ενορχήστρωση

03

 • Αυτοματοποιημένη ροή πληροφορίας μεταξύ συστημάτων, messaging
 • Σύνδεση με τα συστήματα διαχείρισης Παραγωγής (MES)
 • Χρήση IoT συσκευών
 • Υλοποίηση λύσεων Cloud για τη διαχείριση big data

Αξιοποίηση

δεδομένων

04

 • Advanced data analysis
 • What-if scenarios
 • Forecasting
 • Planning

Αυτοματοποίηση στη

λήψη αποφάσεων

05

 • AI – Machine learning
 • Χρήση έξυπνων robots, cobots, οχημάτων
 • Αυτοματοποιημένη αναπλήρωση αποθεμάτων
 • Alert systems, event driven business flows
 • Dynamic Routing

Ισχυρή εμπειρία σε κάθετες αγορές

Διανομές & Μεταφορές
Τρόφιμα & Ποτά | FMCG
Φαρμακευτικά & Καλλυντικά
Ένδυση & Υπόδηση
Λιανική & eCommerce
Εφοδιαστική Αλυσίδα - 3PL/4PL
Βιομηχανία
Τεχνικές Κατασκευαστικές
Τεχνολογικός Εξοπλισμός
Telco & Media
Οφέλη από την οργάνωση της αποθήκης
ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ LOGISTICS
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Εξάλειψη των λαθών κατά την προετοιμασία παραγγελιών
Μείωση του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών
Αμεση αντίδραση σε επείγουσες παραγγελίες
Βελτιστοποίηση τρόπου & χρόνου φόρτωσης, αποστολής
Αύξηση δυναμικότητας μεταφορικού δικτύου
Μείωση χρόνου αποθήκευσης
Μείωση υπερβάλλοντος αποθέματος
Βελτίωση της αποδοτικότητας των μεταφορικών μέσων & παγίων
Μείωση κόστους από ληγμένες παρτίδες
Μείωση των reverse logistics
Γρήγορη προετοιμασία παραγγελιών
Ελαχιστοποίηση χρόνου εκτέλεσης απογραφών
Αύξηση ακρίβειας στη συλλογή (picking)
Βελτίωση της απόδοσης σε παραλαβές και αποθήκευση
24ωρη λειτουργία των κέντρων διανομής χωρίς διακοπές μέσω της χρήσης ρομπότ
Slider

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης…

Λύσεις για ολόκληρο το επιχειρησιακό οικοσύστημα...

…με όλες τις τεχνολογίες - “επιταχυντές” του ψηφιακού μετασχηματισμού

Data analytics | Cloud-SaaS | Machine Learning | Mobile Technologies | WEB API, EDI, XML, WCF Services | Dynamic process flows | eCommerce