Πώς ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μπορεί να βελτιώσει την Εταιρική Κουλτούρα


Πώς ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μπορεί να βελτιώσει την Εταιρική Κουλτούρα

Είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν εκ των συνθηκών να ψηφιοποιήσουν το περιβάλλον τους και να εισαγάγουν δραστικές αλλαγές απότομα, προκειμένου να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της πανδημίας και τις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Ήταν μια αναγκαιότητα, αλλά και μια εξαιρετική ευκαιρία να καλύψουμε την απόσταση μεταξύ παρωχημένων πρακτικών και των συναρπαστικών δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η προηγμένη τεχνολογία, και να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά καινοτόμο περιβάλλον εργασίας. Ήταν επίσης μια μοναδική ευκαιρία για την απαρχή και την επιτάχυνση της αλλαγής κουλτούρας μέσα στην επιχείρηση, ανοίγοντας το δρόμο στον οργανισμό για την προώθηση μιας νοοτροπίας που θα διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη.

Μιχάλης Μπακούρης

International Business Development Director, Entersoft

Έχουν περάσει σχεδόν δυόμισι χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας πανδημίας, η οποία επέφερε μια σειρά αλλαγών τόσο στη συμπεριφορά των καταναλωτών όσο και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Θα αναφέρω πέντε βασικούς τομείς στους οποίους έχουμε δει ραγδαίες αλλαγές:

α) οι καταναλωτές άρχισαν να χρησιμοποιούν περισσότερο το ηλεκτρονικό εμπόριο

β) οι καταναλωτές επέκτειναν τις αγορές τους, από τα τοπικά καταστήματα σε πιο απομακρυσμένες περιοχές ή και οπουδήποτε στον κόσμο

γ) οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αξιοποιήσουν περισσότερο την τεχνολογία, προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες

δ) οι επιχειρήσεις χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες τους και να εισαγάγουν νέες που αντιστοιχούν σε νέους τρόπους εργασίας

ε) το εργατικό δυναμικό είναι πιο συχνά πλέον απομακρυσμένο / εν κινήσει, παρά στο γραφείο

Αυτές οι αλλαγές έγιναν πολύ γρήγορα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποτελούσαν μέρος ενός καλά μελετημένου στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου αλλά διορθωτικά μέτρα σε επικείμενες προκλήσεις. Ωστόσο, όλες αυτές οι αλλαγές απαιτούν αντίστοιχες μεταλλάξεις στην κουλτούρα της επιχείρησης και των ανθρώπων της, προκειμένου να υποστηριχθούν και είναι ευθυγραμμισμένες με την εταιρική στρατηγική.

Και εδώ είναι η πρόκληση.

Πολλές εταιρείες επιδιώκουν η αλλαγή κουλτούρας να προηγηθεί της αλλαγής στις επιχειρησιακές λειτουργίες και τα πληροφορικά συστήματα, ή τουλάχιστον να συμβεί ταυτόχρονα. Με την παγκόσμια πανδημία στο κατώφλι τους, οι επιχειρήσεις ωθήθηκαν να επιταχύνουν την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογικών αναβαθμίσεων, χωρίς να έχουν ούτε το χρόνο να προετοιμαστούν κατάλληλα, ούτε τους πόρους για να επικεντρωθούν στον οργανωσιακό μετασχηματισμό που θα επέφεραν αυτές οι αλλαγές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έπρεπε να προηγηθεί της οργανωσιακής αλλαγής και της αλλαγής στην κουλτούρα, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν μια θετική εξέλιξη.

Είναι θετικό γιατί, όσον αφορά στην ανθρώπινη συμπεριφορά, η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει καταλυτική και κινητήρια δύναμη. Ας αναλογιστούμε πόσα πράγματα κάνουμε διαφορετικά σήμερα, επειδή υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία που μας δίνει τη δυνατότητα να τα κάνουμε διαφορετικά. Από τις επιχειρηματικές συναλλαγές έως τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, η τεχνολογία έχει δημιουργήσει καινούργιες συμπεριφορές και νέους κανόνες στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε, μαθαίνουμε, ψυχαγωγούμαστε και αλληλεπιδρούμε.

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενός οργανισμού μπορεί να υποστηρίξει αλλαγές στην κουλτούρα με διάφορους τρόπους:

Βελτιώνοντας την πελατοκεντρικότητα.

Όταν η επιχείρηση υιοθετεί συστήματα και διαδικασίες που θέτουν σε προτεραιότητα στην εμπειρία του πελάτη, οι εργαζόμενοι είναι πιθανό πολύ γρήγορα να ακολουθήσουν τις νέες διαδικασίες και η πελατοκεντρικότητα τελικά να γίνει ‘’μέρος της καθημερινής δουλειάς’’.

Βελτιώνοντας την ανταπόκριση.

Η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση όχι μόνο της εμπειρίας των πελατών, αλλά και στην ανταπόκριση της εταιρείας στα αιτήματα των συνεργατών και πελατών, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, την πιστότητα των πελατών και τις πωλήσεις στην υπάρχουσα πελατειακή βάση.

Προωθώντας τη συνεργασία και την ομαδική εργασία.

Οι τεχνολογίες επικοινωνίας και συνεργασίας βοηθούν στη δημιουργία ενός πιο συνεργατικού εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν περισσότερο στις δραστηριότητας της επιχείρησης και σε ομαδικά έργα.

Αυξάνοντας την υπευθυνότητα.

Η έξυπνη τεχνολογία μπορεί να προσφέρει πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες για τις επιχειρηματικές λειτουργίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας και τη βελτίωση της ποιότητας μεταξύ των τμημάτων και των ομάδων της εταιρείας.

Προωθώντας τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη.

Ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον εργασίας που επιτρέπει την εργασία εξ αποστάσεως, ταυτόχρονα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων. Επιπλέον μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκτυπώσεων και την αυτοματοποίηση των εργασιών, δημιουργώντας έναν πιο οικολογικό, πιο βιώσιμο τρόπο επιχειρησιακής δραστηριότητας.