User eXperience


Διεπαφή χρήστη

υψηλής αισθητικής και χρηστικότητας μενού

3 επίπεδα μενού (functional, technical, favourites) παραμετρικά σχεδιαζόμενα ανά χρήστη και με δυνατότητες εναλλακτικών στυλ εξατομίκευσης – themes.

οθόνη εκκίνησης χρήστη

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση δεδομένων, αναφορών, συναλλαγών κλπ. στην αρχική οθόνη των χρηστών, για άμεση ορατότητα και πρόσβαση στις συχνότερες εργασίες τους.

απόλυτα στοχευμένες όψεις

 1. Αμεση εξαγωγή σε excel
 2. Απόκρυψη μη επιθυμητών δυνατοτήτων
 3. Παραμετρική ορατότητα φίλτρων-κριτηρίων
 4. Εύκολη διαμόρφωση εμφάνισης
 5. Αυτόματη παραγωγή γραφήματος για αριθμητικές στήλες
 6. Αυτόματα metrics σε επιλεγμένες στήλες

πλοήγηση στο υλικό τεκμηρίωσης

Εργαλείο πλοήγησης σε όλα τα εγχειρίδια με άμεσο άνοιγμα-ανάγνωση, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς χρήση άλλων εφαρμογών, με δυνατότητα αναζήτησης λέξης-φράσης, με περιεχόμενα και «σελιδοδείκτες» και με σύνοψη του περιεχομένου και του στόχου κάθε κειμένου, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει εύκολα τι τον αφορά.

άμεση εναλλαγή μεταξύ εταιρειών

Δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής μεταξύ των εταιρειών στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης, χωρίς την ανάγκη αποσύνδεσης και σύνδεσης εκ νέου με ένα κλικ.

ιστορικό ενεργειών χρήστη

Ημερολόγιο των ενεργειών του χρήστη μέσα στο σύστημα, με δυνατότητα επανάληψης (επανάκλησης διαδικασίας), διαγραφής ιστορικού.

λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Χρήσιμη διαδικασία για επικοινωνία με άλλο χρήστη (αποστολή συγκεκριμένης εικόνας δεδομένων, γραφικά εργαλεία για επισήμανση σημείων της οθόνης, αποθήκευση εικόνας κ.λπ.)

Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay

γρήγορη επισκόπηση οντότητας

Περίληψη της πληροφορίας ενός πελάτη, ενός είδους, ενός τιμολογίου κ.λπ., γρήγορη εμφάνιση pop-up, ενσωμάτωση χάρτη και εικόνας (αν υπάρχουν).

υποστήριξη πολλαπλών οθονών

Για κάθε θέση εργασίας με πολλαπλές υπευθυνότητες, το σύστημα μπορεί να «διαμοιράσει» την πληροφορία που επεξεργάζεται ο χρήστης, αποσπώντας τμήμα της σε άλλη οθόνη, για εκμετάλλευση του μεγαλύτερου χώρου, για ταυτόχρονη εξέταση, για παράλληλη επεξεργασία, για συνεργασίες κ.λπ.

Οπτικοποίηση πληροφορίας

Slide
PlayPlay

Timeline

Όλη η πληροφορία για τις ενέργειες που έχουν γίνει σε συγκεκριμένη οντότητα είναι ομαδοποιημένη σε ένα σημείο, προσβάσιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Απεικονίζει ημερολογιακά όλα τα γεγονότα με κατάλληλα συνοπτικά στοιχεία (π.χ. για έναν πελάτη, οι συναντήσεις, οι προσφορές, οι παραγγελίες, τυχόν αποστολή υλικού, τα τιμολόγια, οι πληρωμές του κ.λπ.) με δυνατότητα drill down.

scorecards

Έτοιμες, κατάλληλα σχεδιασμένες συνοπτικές κάρτες απόδοσης/αποτελεσματικότητας για είδη, πελάτες, πωλητές, προμηθευτές, έργα.

Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay

project GANTT chart

Με μια ματιά, τοποθετημένες στο χρόνο οι φάσεις του έργου, οι αναθέσεις σε πόρους, οι παραλληλίες των φάσεων και η προβλεπόμενη λήξη.

διάγραμμα εξέλιξης παραγγελιών

Ολόκληρο το ιστορικό εξέλιξης μιας παραγγελίας ή αιτήματος προμήθειας ή Δελτίου Παραλαβής ή οποιουδήποτε παραστατικού απεικονίζεται σχηματικά σε διάγραμμα με όλα τα εμπλεκόμενα παραστατικά (π.χ. πολλαπλές παραδόσεις για την ίδια παραγγελία, είδη/ποσότητες που περιλαμβάνονται κ.λπ.) δίνοντας μια πλήρη εικόνα της διακίνησης με drill down δυνατότητες.

contact network

Οι ρόλοι, οι σχέσεις και οι συνδέσεις εταιρειών και ατόμων παρουσιάζονται σε ένα εποπτικό σχήμα του δικτύου που δημιουργείται γύρω από έναν πελάτη, όμιλο, πωλητή, υπάλληλο κ.λπ.

Εξυπνη διαχείριση της πληροφορίας

cognitive tools

 1. Ορθογραφικός έλεγχος
 2. Ανάλυση συναισθήματος
 3. Μετάφραση
 4. Ανάγνωση κειμένου (text to speach)
 5. Αναθεώρηση κειμένου
 6. Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων – OCR
 7. Ανάλυση & ταξινόμηση εικόνων

Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay

smart search

Αναζήτηση λέξης/φράσης στο μενού, στα αποθηκευμένα έγγραφα, στο υλικό τεκμηρίωσης, στο περιεχόμενο πεδίων μέσα στη Βάση αλλά και αναζητήσεις οντοτήτων π.χ. πελάτης, είδος με «ηχητική» ταύτιση, με μίξη ελληνικών-λατινικών και άλλες προηγμένες τεχνικές ανεύρεσης.