Το πλεονέκτημα του ενοποιημένου ERP/CRM


Το πλεονέκτημα του ενοποιημένου ERP/CRM

Πόσο καλά ξέρετε τους πελάτες σας;

Η απάντηση μπορεί να εξαρτάται από την ενοποίηση του επιχειρηματικού λογισμικού και ειδικότερα από την αρμονική συνεργασία των ERP/CRM λύσεων.

Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών προσδοκά μεγαλύτερα έσοδα, μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων CRM με εργαλεία για ενεργητικές πωλήσεις και μάρκετινγκ, για παρακολούθηση κρίσιμων επαφών, πρόληψη αποχώρησης πελατών, εντοπισμό, καταγραφή και αντιμετώπιση παραπόνων ή αναποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση κ.ο.κ

Ενα CRM σύστημα αποτελεί εργαλείο πρώτης γραμμής για την εισαγωγή όλων των “customer faced” διαδικασιών, ενώ στο ERP παρακολουθούνται όλες οι “back-office” διαδικασίες για παραγγελίες, αποστολές προϊόντων, παραλαβές, τιμολόγηση και σε συνδυασμό με το λογιστικό και κοστολογικό σύστημα όπου απεικονίζονται όλες αυτές οι εμπορικές λειτουργίες. Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να συνυπάρχει σύστημα διαχείρισης Αποθήκης (WMS) για τη συλλογή και διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Η ενιαία υλοποίηση, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των λογισμικών αυτών προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσα από πλεονεκτήματα όπως:

Εικόνα 360ο για τους πελάτες

Από τις πωλήσεις και την υποστήριξη, έως τα οικονομικά στοιχεία και τη λογιστική, το ενιαίο σύστημα παρέχει πλήρη προβολή των αγοραστικών συνηθειών του πελάτη, του ιστορικού παραγγελιών και των γενικών αιτημάτων του. Αυτό όχι μόνο παρέχει μια καλύτερη εικόνα στην εταιρεία για την πελατειακή της βάση, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση σταθερών σχέσεων, στην εδραίωση του customer loyalty και στον προσδιορισμό πιθανών ευκαιριών και χώρων μελλοντικής ανάπτυξης της συνεργασίας με τους πελάτες.

Έγκυρες (σε τιμές) και Έγκαιρες (σε χρόνο) προσφορές

Με τη διαλειτουργικότητα ERP/CRM, οι πωλήσεις έχουν πρόσβαση σε σωστές τιμές ειδών και τιμοκατάλογους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προωθητικών ενεργειών και εκπτωτικών πολιτικών. Η εύκολη μετατροπή των προσφορών (που δημιουργήθηκαν στο CRM) σε πραγματικές παραγγελίες (που εκτελούνται και παρακολουθούνται σε επίπεδο ERP) χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο σύστημα που παρέχει ενιαίο “ιστορικό” timeline του πελάτη, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα.

Ταχύτητα σε διαδικασίες εγκρίσεων

Ένα ενιαίο σύστημα επιτρέπει ταχύτητες διαδικασίες εγκρίσεων διαφόρων αιτημάτων, όπως η υπέρβαση πλαφόν πελάτη, η δρομολόγηση μιας παραγγελίας, η προώθηση ενός εξοδολογίου, η παροχή μιας έκτακτης έκπτωσης κ.ο.κ.

Αποφάσεις στηριγμένες σε δεδομένα

Η δυνατότητα της ομάδας πωλήσεων να βλέπει το πιστωτικό όριο του πελάτη, το τρέχον υπόλοιπο, τα ανεξόφλητα, τις συμφωνίες μαζί του, το ιστορικό προηγούμενων συναλλαγών αλλά και τις ενέργειες, ραντεβού, κλήσεις, επικοινωνίες κ.λπ., προσφέρει όλα τα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν κάθε επόμενη ενέργεια ή τους όρους μιας πρότασης (π.χ. η προκαταβολή ως προϋπόθεση για δρομολόγηση νέας παραγγελίας κ.λπ.)